Avocaţii Societăţii

Mihai Adrian HOTCA

 

Partener şi fondator al HOTCA & ASOCIAŢII

Profesor universitar, doctor în Drept

Membru al Baroului Bucureşti

STUDII:

  • licenţă în Drept
  • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  • master Ştiinţe Penale

Domenii de expertiză:

-          Drept penal:

o   Infracţiuni prevăzute în Codul penal

o   Infracţiuni prevăzute în alte acte normative

-          Drept contravenţional

-          Drept fiscal

-          Contencios administrativ

-          Insolvenţă frauduloasă

 

 

I.             Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute

 

2007

Diploma de doctor în Drept – tema tezei de doctorat Bancruta frauduloasă

2004

Diploma de master în Ştiinţe penale

2000

Diploma de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

1997

Diploma de licenţă – specializarea Drept

 

 

II.          Informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante

 

2008-2012

Decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

2010 - prezent

Profesor universitar – disciplinele Drept penal, Drept contravenţional, Infracţiuni prevăzute în legi speciale –  Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti

2008-2010

Conferenţiar universitar – disciplinele Drept penal, Drept contravenţional, Infracţiuni prevăzute în legi speciale –  Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti

2005-2008

Lector universitar – disciplinele Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti

2005-prezent

Lector – disciplinele Drept penal, Drept contravenţional – Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

1998-prezent

Avocat – Baroul Bucureşti

2001-2005

Asistent universitar – disciplinele Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti

1997-2001

Preparator universitar – disciplinele Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti

 

III.       Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare conduse în calitate de director de proiect şi granturile obţinute

 

Nr.

Denumire

Calitate

Sursa

 

 

860/

19.01.

2009

UNIFORMIZAREA PRACTICII JUDICIARE ŞI ARMONIZAREA CU JURISPRUDENŢA CEDO, IMPERATIV AL ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI. PROPUNERI LEGISLA-TIVE PRIVIND ASIGU-RAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE

 

 

Director

2009-2011

 

 

CNCSIS

 

 

 

11/

28.05.

2007

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT

Codirector

2007

 

Privată

 

 

16/

18.07.

2007

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND LEGEA NR. 31/1990 LEGEA NR. 85/2006

Codirector

2008-2009

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

 

IV.        Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare şi granturi – participare în calitate de membru al echipei

 

Nr.

Denumire

Calitate

Sursa

 

35 GR/

05.05.

2006

PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. MĂSURI DE EFICIENTIZARE A PREVENIRII ŞI COMBATERII

 

 

Membru

2006-2008

 

 

 

CNCSIS

18/

02.08.

2007

ANALIZA LEGISLAŢIEI ÎN MTERIE DE INSOLVENŢĂ ÎN DREPTUL ROMÂNESC

 

Membru

2007

 

Privată

10/

11.06.2007

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII

Membru

2007

Privată

 

15/

05.07.

2007

MĂSURA DE SIGURANŢĂ A CONFISCĂRII SPECIALE ÎN DREPTUL COMPARAT

 

Membru

2007

 

Privată

395/

18.02.

2008

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A PERSOANEI JURIDICE DE DREPT PRIVAT

Membru

2008-2009

Privată

Competiţie internaţională

 

V.     Informaţii despre alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului

 

-          Membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Codului penal;

-          Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor;

 

VI.  Informaţii privind lucrările publicate

 

Articole, exempli gratia:

 

Nr.

Data

Autor (i)

Titlul

articolului

Titlul

revistei

ISSN

Interval

pagini

Tipul revistei

1

2011

Mihai Hotca

Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate

în reglementarea noului Cod penal

LESIJ

2/2011

ISSN 1583-039x

91-106

CNCSIS, categoria B+

2

2011

Mihai Hotca

Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

în reglementarea noului Cod penal (I)

Pandectele

Române

10/2011

ISSN 1582-4756

 

 

3

2011

Mihai Hotca

Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

în reglementarea noului Cod penal (II)

Pandectele

Române

9/2011

ISSN 1582-4756

75-98

 

4

2011

Mihai Hotca

Luare de mită. Favorizarea infractorului. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul. Infracţiune continuată. Concurs de infracţiuni. Individualizarea pedepsei (Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1801/2010

Pandectele Române

2/2011

ISSN 1582-4756

163-172

 

5

2011

Mihai Hotca

INSTRUMENTS TO ASSURE THE UNITY OF THE JUDICIAL

PRACTICE IN ROMANIA

LESIJ

1/2011

ISSN 1583-039x

75-82

CNCSIS, categoria B+

6

2010

Mihai Hotca,

Radu Slăvoiu

Răspunderea penală a persoanei juridice în reglementarea noului Cod penal

Pandectele

Române

11/2010

ISSN 1582-4756

23-70

 

7

2010

Mihai Hotca

DISCUSSIONS REGARDING THE CAUSES OF THE NON-UNITARY LEGAL

PRACTICE IN ROMANIA

LESIJ

1/2010

ISSN 1583-039x

23-31

CNCSIS, categoria B+

8

2010

Mihai Hotca,

Radu Slăvoiu

Infracţiunile contra securităţii naţionale în reglementarea noului Cod penal. Studiu comparativ

Pandectele

Române

9/2010

ISSN 1582-4756

47-83

 

9

2010

Mihai Hotca

Comentariu privind Partea specială a noului Cod pen. (II)

Pandectele

Române

1/2010

ISSN 1582-4756

39-53

 

10

2010

Mihai Hotca,

Radu Slăvoiu

DISCUSSIONS REGARDING THE CONDITIONS OF THE CRIMINAL

RESPONSIBILITY OF THE LEGAL PERSON IN THE REGULATION

OF THE NEW CRIMINAL CODE

LESIJ

2/2010

ISSN 1583-039x

91-106

CNCSIS, categoria B+

11

2010

Mihai Hotca

The effect of

victimization

Orizonturile cunoaşterii

2/2010

ISSN 2066-1061

21-28

 

12

2010

Mihai Hotca

THE INFRACTIONS OF TAX EVASION

LESIJ

2/2010

ISSN 1583-039x

217-224

CNCSIS, categoria B+

13

2010

Mihai Hotca

Comentariu privind Partea specială a noului Cod penal (I)

Pandectele

Române

10/2009

ISSN 1582-4756

17-46

 

14

2009

Mihai Hotca

Silvia Niţu

Controversy regarding the active subject of the infraction money laundry

LESIJ

2/2009

ISSN 1583-039x

114-120

CNCSIS, categoria B+

15

2009

Mihai Hotca

Comentariu privind Partea generală a noului Cod penal

Pandectele

Române

7/2009

ISSN 1582-4756

23-52

 

16

2009

Mihai Hotca

Dan Lupaşcu

 

The part of jurisprudence within the romanian legal system

LESIJ

1/2009

ISSN 1583-039x

214-220

CNCSIS, categoria B+

17

2008

Mihai Hotca

Traian Dima

Theodor Mc Cann

Noua reglementare a regimului juridic al precursorilor în România, consecinţă a aderării la Uniunea Europeană

Dreptul

3/2008

ISSN 1018-04-35

 

CNCSIS, categoria

18

2008

Mihai Hotca

Procedural and methodological aspects regarding the investigation of the fraudulent bankruptcy infraction

LESIJ

1/2008

ISSN 1583-039x

14-22

CNCSIS, categoria B+

19

2008

Mihai Hotca

 

Discuţii referitoare la genul infracţiunii de bancrută frauduloasă

Dreptul

3/2008

ISSN 1018-04-35

 

CNCSIS, categoria

20

2007

Mihai Hotca

 

Aspecte de practică judiciară şi de drept penal comparat referitoare la deţinerea de droguri pentru consum propriu

Dreptul

10/2007

ISSN 1018-04-35

 

CNCSIS, categoria

21

2007

Mihai Hotca

Traian Dima

T. Mc Cann

 

Marea Alianţă Română Antidrog

Revista de Drept Penal 3/2007

ISSN 1223-0790

 

 

22

2007

Mihai Hotca

Traian Dima

T. Mc Cann

Consumul  și traficul ilicit de droguri în închisorile din România

Dreptul

2/2007

ISSN 1018-04-35

 

CNCSIS, categoria

23

2007

Mihai Hotca

Traian Dima

Noul regim juridic al drogurilor și precursorilor

Revista de Drept Penal 1/2007

ISSN 1223-0790

 

 

24

2006

Mihai Hotca

The protection of victims base don Law nr. 211/2004

Lex et Scientia

Vol. I/2006

ISSN 1583-039x

 

CNCSIS, categoria B+

25

2006

Mihai Hotca Traian Dima N.I. Vrâncean

Flagelul drogurilor. Preocupări actuale

Revista de Drept Penal 3/2006

ISSN 1223-0790

 

 

26

2006

Mihai Hotca

Money Laundry

Lex et Scientia

Vol. I/2006

ISSN 1583-039x

 

CNCSIS, categoria B+

27

2005

Mihai Hotca

Bancruta în legislaţia actuală

Lex et Scientia

Vol. II/2005

ISSN 1583-039x

 

CNCSIS, categoria B+

28

2004

Mihai Hotca

Tentativa absurdă

Lex et Scientia

Vol. I/2004

ISSN 1583-039x

 

CNCSIS, categoria B+

29

2003

Mihai Hotca

Asemănări între răspunderea penală şi răspunderea civilă

Lex et Scientia

Vol. I/2003

ISSN 1583-039x

 

CNCSIS, categoria B+

30

2001

Mihai Hotca

Părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organului de poliţie. Înţelesul sintagmei vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii

Pandectele

Române

1/2001

ISSN: 1582 – 4756

 

 

 

La aceste articole se mai adaugă alte articole publicate în Condica Doctorandului, Revista INPPA, Revista Pro Jure, Revista Curierul Judiciar etc.

 

Lucrări publicate, exempli gratia:

 

Nr.

Data

Autor (i)

Titlul

cărţii

Editura

ISBN

Pagini

Tipul editurii

1

2011

Mihai Hotca

Dan Lupaşcu

Mircea Damaschin

Beatrice Onica-Jarka

Practică judiciară neunitară. Examen selectiv

Universul Juridic

978-606-522-307-3

 

 

2

2011

Mihai Hotca

Vasile Dobrinoiu

Ilie Pascu

Ioan Chiş

Costică Păun

Mirela Gorunescu

Norel Neagu

Maxim Dobrinoiu

Mircea Sinescu

Noul Cod penal comentat şi adnotat. Partea generală

 

Universul Juridic

978-973-115-703-0

 

 

 

3

2010

Mihai Hotca Damaschin

Gabriela Răducan Carolina Maria Niţă, Ana Maria Mihai

Teste grilă pentru concursuri şi examene

Hamangiu

 

240

 

4

2010

Mihai Hotca Maxim Dobrinoiu

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

C.H. Beck

 

825

 

5

2010

Mihai Hotca

Dan Lupaşcu

Mircea Damaschin

Beatrice Onica-Jarka

UNIFORMIZAREA PRACTICII JUDICIARE ŞI ARMONIZAREA CU JURISPRU-DENŢA CEDO, IMPERATIV AL ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI. PROPUNERI LEGISLATIVE PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE vol. I-II

Universul

Juridic

978-973-127-465-2

 

 

147

743

 

6

2009

Mihai Hotca

Regimul juridic al contravenţiilor, ed. a 3-a

C.H. Beck

978-973-115-657-6

347

 

7

2009

Mihai Hotca

Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Aspecte diferenţiale şi tranzitorii

Hamangiu

978-606-522-191-8

424

 

8

2009

Mihai Hotca

Maxim Dobrinoiu

Elemente de drept penal al afacerilor

C.H. Beck

978-973-115-515-9

368

 

9

2008

Mihai Hotca

Stanciu D. Cărpenaru

Vasile Nemeş

Noua lege a insolvenţei

Hamangiu

978-973-8957-65-7

595

 

10

2008

Mihai Hotca

Regimul juridic al contravenţiilor, ed. a 3-a

C.H. Beck

978-973-115-397-1

336

 

11

2008

Coordonatori

Ion Neagu

Vasile Dobrinoiu

Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri în România, Vol. I-Vol. II

Hamangiu

978-973-1836-89-8

324

 

12

2008

Vasile Dobrinoiu Mihai Hotca

Norel Neagu

Căşuneanu Costel

Marius Murea

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

Wolters Kluwer

978-973-191-134-2

504

 

13

2008

Vasile Dobrinoiu Mihai Hotca

Wiliam Brânză

Probleme de drept din jurisprudenţa penală

 

Wolters Kluwer

9789731911205

424

 

14

2008

Mihai Hotca

Maxim Dobrinoiu

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

C.H. Beck

978-973-115-284-4

680

 

15

2008

Mihai Hotca

Bancruta frauduloasă

C.H. Beck

978-973-115-286-8

280

 

16

2007

Mihai Hotca

Codul penal. Comentarii şi explicaţii

C.H. Beck

978-973-115-001-7

1608

 

17

2007

Mihai Hotca

Drept penal. Partea generală

CH Beck

978-973-115-210-3

728

 

18

2007

Mihai Hotca

Regimul juridic al contravenţiilor, ed. a 2-a

C.H. Beck

978-973-115-186-1

328

 

19

2006

Mihai Hotca

Stanciu D. Cărpenaru

Vasile Nemeş

Noua lege a insolvenţei

Hamangiu

978-973-8957-65-7

467

 

20

2006

Mihai Hotca

Protecţia victimelor. Elemente de victimologie

C.H. Beck

ISBN 978-973-655-953-2

352

 

21

2006

Mihai Hotca

Regimul juridic al contravenţiilor

C.H. Beck

973-655-890-8

288

 

22

2004

Mihai Hotca

Noul Cod penal şi Codul penal anterior, aspecte diferenţiale şi tranzitorii

 

Editas

ISBN 973-86630-4-0

420

 

23

2004

Mihai Hotca

Dicţionar de drept penal

Editas

ISBN 973-86630-3-2

494

 

24

2003

Mihai Hotca

Drept contravenţional. Partea generală

Editas

ISBN 973-86125-5-1

438

 

            La aceste cărţi se adaugă şi alte manuale sau suporturi de curs pentru studenţi.

 
Admin site: Ing. Cosmin Olteanu

hotca.ro Web analytics